• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư
Số/Ký hiệu: 293/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 30/01/2019
Ngày ban ký: 30/01/2019
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư
File đính kèm: Tệp đính kèm: 293_trienkhaitt_ttr.pdfTệp đính kèm: thongtu02.pdf