• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ Nội vụ

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 2529/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 13/08/2020
Ngày ban ký: 13/08/2020
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ Nội vụ
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2529-2020-1.pdfTệp đính kèm: tt_02.2020_cap_hoat_dong_dich_vu_luu_tru.pdfVăn bản khác