• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 4128/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 13/10/2021
Ngày ban ký: 13/10/2021
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2_thong-tu-04-2021-tt-bldtbxh.pdfTệp đính kèm: 1_cv-4128-2021.pdf