• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Thông tư số 06/2021/TT-BNV ngày 01/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 06/2021/TT-BNV ngày 01/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 4699/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 19/11/2021
Ngày ban ký: 19/11/2021
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 06/2021/TT-BNV ngày 01/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
File đính kèm: Tệp đính kèm: thongtu_06._2021_bo_noi_vu_bai_bo_thong_tu_04.2013.pdfTệp đính kèm: cv-4699-2021.pdf