• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 08/2019/TT-BTP và Thông tư số 09/2019/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 08/2019/TT-BTP và Thông tư số 09/2019/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Số/Ký hiệu: 3994/SGDDT-TTR
Ngày ban hành: 23/12/2019
Ngày ban ký: 23/12/2019
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 08/2019/TT-BTP và Thông tư số 09/2019/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3994-2019-1.pdfVăn bản khác