• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 08/2021/TT-BTP ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 08/2021/TT-BTP ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Số/Ký hiệu: 4750/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 23/11/2021
Ngày ban ký: 23/11/2021
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 08/2021/TT-BTP ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4750-2021.pdfTệp đính kèm: 08-2021-tt-btp.pdf