• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

triển khai Thông tư số 08/2022/TT-BTC ngày 09/02/2022 của Bộ Tài chính

Tiêu đề: triển khai Thông tư số 08/2022/TT-BTC ngày 09/02/2022 của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 1736/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 12/05/2022
Ngày ban ký: 12/05/2022
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 08/2022/TT-BTC ngày 09/02/2022 của Bộ Tài chính
File đính kèm: Tệp đính kèm: trien_khai22_thogn_tu_08_bo_tc.pdfTệp đính kèm: trien_khai22_thogn_tu_08_so_tc.pdfTệp đính kèm: cv-1736-2022.pdf