• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số/Ký hiệu: 4885/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 02/12/2021
Ngày ban ký: 02/12/2021
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
File đính kèm: Tệp đính kèm: 09-2021-bkhdt.pdfTệp đính kèm: cv-4885-2021.pdf