• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Thông tư số 14/2018/TT-BTP ngày 16/10/2018 của Bộ Tư Pháp

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 14/2018/TT-BTP ngày 16/10/2018 của Bộ Tư Pháp
Số/Ký hiệu: 3035/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 08/11/2018
Ngày ban ký: 08/11/2018
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 14/2018/TT-BTP ngày 16/10/2018 của Bộ Tư Pháp
File đính kèm: Tệp đính kèm: 3035_ttr.pdfTệp đính kèm: dinhkemcv3035.pdf