• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 15/2021/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2021 và Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ Xây dựng.

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 15/2021/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2021 và Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ Xây dựng.
Số/Ký hiệu: 49/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 06/01/2022
Ngày ban ký: 06/01/2022
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 15/2021/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2021 và Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ Xây dựng.
File đính kèm: Tệp đính kèm: bxd_15-2021-tt-bxd_15122021.pdfTệp đính kèm: bxd_16-2021-tt-bxd_20122021.pdfTệp đính kèm: cv-49-2022.pdf