• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 3480/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 29/08/2023
Ngày ban ký: 29/08/2023
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
File đính kèm: Tệp đính kèm: 15-bkhcn.signed.pdfTệp đính kèm: cv-3480.pdf