• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
Số/Ký hiệu: 5031/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 10/12/2021
Ngày ban ký: 10/12/2021
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1_tt_2021_17.pdfTệp đính kèm: cv-5031-2021.pdf