• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 19/2021/TT-BTTTT và Thông tư số 20/2021/TT-BTTTT ngày 03/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 19/2021/TT-BTTTT và Thông tư số 20/2021/TT-BTTTT ngày 03/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Số/Ký hiệu: 81/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 10/01/2022
Ngày ban ký: 10/01/2022
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 19/2021/TT-BTTTT và Thông tư số 20/2021/TT-BTTTT ngày 03/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
File đính kèm: Tệp đính kèm: tt20_sua_doi_bo_sung_phan_mem_phan_cung_cntt.signed.pdf.pdfTệp đính kèm: tt19_dm_san_pham_cntt.signed.pdf.pdfTệp đính kèm: cv-81-2022.pdf