• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/11/2018 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/11/2018 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 54/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 05/01/2019
Ngày ban ký: 05/01/2019
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/11/2018 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
File đính kèm: Tệp đính kèm: 54_trienkhaitt20.pdfTệp đính kèm: 4728_kemtt20.pdf