• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 21/2021/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2021 và Thông tư số 24/2021/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công thương

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 21/2021/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2021 và Thông tư số 24/2021/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công thương
Số/Ký hiệu: 5288/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 31/12/2021
Ngày ban ký: 31/12/2021
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 21/2021/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2021 và Thông tư số 24/2021/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công thương
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-5288-2021.pdfTệp đính kèm: tt_21_cua_bct.pdfTệp đính kèm: tt_24_bct_nam_2021.pdf