• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT
Số/Ký hiệu: 3443/SGDDT-TTR
Ngày ban hành: 25/08/2021
Ngày ban ký: 25/08/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT
File đính kèm: Tệp đính kèm: 22_2021_tt_bgddt.pdf.pdfTệp đính kèm: cv-3443-20211.pdf