• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 22/2022/TT-BTC ngày 30/3/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 22/2022/TT-BTC ngày 30/3/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030
Số/Ký hiệu: 1465/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 21/04/2022
Ngày ban ký: 21/04/2022
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 22/2022/TT-BTC ngày 30/3/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 20
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1465-2022.pdfTệp đính kèm: thong_tu_22-2022-tt-btc.pdf