• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 24/2022/TT-BTNMT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 24/2022/TT-BTNMT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 903/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 16/03/2023
Ngày ban ký: 16/03/2023
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 24/2022/TT-BTNMT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-903-2023_0001.pdf