• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai Thông tư số 29/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 29/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 243/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 24/01/2019
Ngày ban ký: 24/01/2019
Loại văn bản: Thông tư của Bộ GD&ĐT
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 29/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: 29_2018_tt_bgddt.pdfTệp đính kèm: 243_nangluctoithieu.pdfVăn bản khác