• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Thông tư số 30/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 30/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 3745/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 09/11/2020
Ngày ban ký: 09/11/2020
Loại văn bản: Thông tư của Bộ GD&ĐT
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 30/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3745-2020-1.pdfTệp đính kèm: tt_30-2020-tt-bgddt.pdfVăn bản khác