• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 31/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 31/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số/Ký hiệu: 805/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 09/03/2023
Ngày ban ký: 09/03/2023
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 31/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
File đính kèm: Tệp đính kèm: tt-31-bnnptnt.pdfTệp đính kèm: cv-805-2023_0001.pdf