• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 32/2021/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 32/2021/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số/Ký hiệu: 716/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 01/03/2022
Ngày ban ký: 01/03/2022
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 32/2021/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
File đính kèm: Tệp đính kèm: 32-2021-tt-btttt.pdfTệp đính kèm: cv-716-2022.pdf