• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 40/2020/QĐ-BTC ngày 06/01/2020 của Bộ Tài chính

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 40/2020/QĐ-BTC ngày 06/01/2020 của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 744/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 12/03/2020
Ngày ban ký: 12/03/2020
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 40/2020/QĐ-BTC ngày 06/01/2020 của Bộ Tài chính
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1054tchcsn.signed.pdfTệp đính kèm: cv-744-2020-1.pdfVăn bản khác