• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Thông tư số 41/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 41/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Số/Ký hiệu: 3706/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 06/11/2020
Ngày ban ký: 06/11/2020
Loại văn bản: Thông tư của Bộ GD&ĐT
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 41/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
File đính kèm: Tệp đính kèm: 41_2020_tt_bgddt.pdf.pdfTệp đính kèm: cv-3706-2020-1.pdfVăn bản khác