• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 43/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trường Bộ GTVT

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 43/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trường Bộ GTVT
Số/Ký hiệu: 1139/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 30/03/2022
Ngày ban ký: 30/03/2022
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 43/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trường Bộ GTVT
File đính kèm: Tệp đính kèm: 43-bgtvt.pdfTệp đính kèm: cv-1139-2022.pdf