• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an
Số/Ký hiệu: 119/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 11/01/2023
Ngày ban ký: 11/01/2023
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an
File đính kèm: Tệp đính kèm: tt-46-bo-ca.pdfTệp đính kèm: cv-119-2023_0001.pdf