• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 3886/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 27/09/2021
Ngày ban ký: 27/09/2021
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3886-2021.pdfTệp đính kèm: tt_75.2021.tt-btc.pdf