• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 79/2020/TT-BCA ngày 14/7/2020 về " hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh"

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 79/2020/TT-BCA ngày 14/7/2020 về " hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh"
Số/Ký hiệu: 2534/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 13/08/2020
Ngày ban ký: 13/08/2020
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 79/2020/TT-BCA ngày 14/7/2020 về " hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh"
File đính kèm: Tệp đính kèm: 11092_1.pdf.pdfTệp đính kèm: cv-2534-2020-1.pdfVăn bản khác