• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 95/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 95/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 5242/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 28/12/2021
Ngày ban ký: 28/12/2021
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 95/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính
File đính kèm: Tệp đính kèm: thong_tu_95_cua_btc.pdf.pdfTệp đính kèm: vb_stc.pdfTệp đính kèm: cv-5242-2021.pdf