• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện 03 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Tiêu đề: Triển khai thực hiện 03 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Số/Ký hiệu: 4749/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 23/11/2021
Ngày ban ký: 23/11/2021
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai thực hiện 03 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4749-2021.pdf