• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai, thực hiện báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2018 - 2019

Tiêu đề: Triển khai, thực hiện báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2018 - 2019
Số/Ký hiệu: 1651/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 27/05/2019
Ngày ban ký: 27/05/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai, thực hiện báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2018 - 2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv_1651_2019.signed.pdfVăn bản khác