• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai thực hiện các Nghị định 126, 129, 130 và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.

Tiêu đề: Triển khai thực hiện các Nghị định 126, 129, 130 và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.
Số/Ký hiệu: 222/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 14/01/2022
Ngày ban ký: 14/01/2022
Loại văn bản: Nghị định
Trích yếu: Triển khai thực hiện các Nghị định 126, 129, 130 và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-222-2022.pdfVăn bản khác