• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện các Nghị định số 135, 138, 140 và Nghị định số 142/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai thực hiện các Nghị định số 135, 138, 140 và Nghị định số 142/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 135/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 18/01/2022
Ngày ban ký: 18/01/2022
Loại văn bản: Nghị định
Trích yếu: Triển khai thực hiện các Nghị định số 135, 138, 140 và Nghị định số 142/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: 135_2021_nd-cp_31122021-signed.pdfTệp đính kèm: 138_2021_nd-cp_31122021_2-signed.pdfTệp đính kèm: 140_2021_nd-cp_31122021-signed_compressed.pdfTệp đính kèm: 142_2021_nd-cp_31122021-signed.pdfTệp đính kèm: cv-262-2022.pdf