• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện các Thông tư quy định về kiểm định CLGD và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non, tiểu học và trường trung học

Tiêu đề: Triển khai thực hiện các Thông tư quy định về kiểm định CLGD và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non, tiểu học và trường trung học
Số/Ký hiệu: 2904/SGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành: 25/10/2018
Ngày ban ký: 25/10/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện các Thông tư quy định về kiểm định CLGD và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non, tiểu học và trường trung học
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2904_ktkd.pdf