• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện cấp phát thiết bị học tập trực tuyến do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – VNPT trao tặng cho các em học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Đồng Nai

Tiêu đề: Triển khai thực hiện cấp phát thiết bị học tập trực tuyến do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – VNPT trao tặng cho các em học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 300/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 20/01/2022
Ngày ban ký: 20/01/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện cấp phát thiết bị học tập trực tuyến do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – VNPT trao tặng cho các em học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-300-2022.pdfVăn bản khác