• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Triển khai thực hiện Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở
Số/Ký hiệu: 2457/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 11/09/2018
Ngày ban ký: 11/09/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2457_dieutradanso_vp.pdfVăn bản khác