• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai thực hiện Chương trình công tác quý II/2019 của Tỉnh ủy

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Chương trình công tác quý II/2019 của Tỉnh ủy
Số/Ký hiệu: 1550/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 20/05/2019
Ngày ban ký: 20/05/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Chương trình công tác quý II/2019 của Tỉnh ủy
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1550.pdfVăn bản khác