• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 167/KH-BCĐ ngày 13/12/2022 của Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Kế hoạch số 167/KH-BCĐ ngày 13/12/2022 của Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 4933/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 15/12/2022
Ngày ban ký: 15/12/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Kế hoạch số 167/KH-BCĐ ngày 13/12/2022 của Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: kehoach_bcd.pdfTệp đính kèm: vanbancuasogd.pdfVăn bản khác