• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh về tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2022

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh về tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2022
Số/Ký hiệu: 1127/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 29/03/2022
Ngày ban ký: 29/03/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh về tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2022
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1127-2022.pdfVăn bản khác