• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 5763/KH-BCT ngày 27/9/2022 của Bộ Công Thương

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Kế hoạch số 5763/KH-BCT ngày 27/9/2022 của Bộ Công Thương
Số/Ký hiệu: 3905/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 10/10/2022
Ngày ban ký: 10/10/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Kế hoạch số 5763/KH-BCT ngày 27/9/2022 của Bộ Công Thương
File đính kèm: Tệp đính kèm: bct_2022_5763.pdfTệp đính kèm: cv-3905-2022_0001.pdf