• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 3288/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 12/10/2020
Ngày ban ký: 12/10/2020
Loại văn bản: Nghị định
Trích yếu: Triển khai thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3288-2020-1.pdfTệp đính kèm: nghi_dinh.pdf