• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng
Số/Ký hiệu: 263/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 18/01/2022
Ngày ban ký: 18/01/2022
Loại văn bản: Nghị định
Trích yếu: Triển khai thực hiện Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đư
File đính kèm: Tệp đính kèm: nd_123_2021-12-28.pdfTệp đính kèm: cv-263-2022.pdf