• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai thực hiện Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 127/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 14/01/2022
Ngày ban ký: 14/01/2022
Loại văn bản: Nghị định
Trích yếu: Triển khai thực hiện Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: 127_2021_nd-cp_30122021_1-signed.pdfTệp đính kèm: tham_muu_127-2021-nd-cp.pdfTệp đính kèm: cv-230-2022.pdfVăn bản khác