• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, miêu, phường

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, miêu, phường
Số/Ký hiệu: 669/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 13/03/2019
Ngày ban ký: 13/03/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, miêu, phường
File đính kèm: Tệp đính kèm: 669_ttr.pdfTệp đính kèm: cv613.pdf