• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư
Số/Ký hiệu: 773/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 16/03/2020
Ngày ban ký: 16/03/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-773-2020-1.signed.pdfTệp đính kèm: nghi_dinh_30.2020_cong_tac_van_thu.pdf