• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai thực hiện Nghị định số 39/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Nghị định số 39/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1552/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 15/04/2021
Ngày ban ký: 15/04/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị định số 39/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: 39-2021-nd-cp.pdfTệp đính kèm: cv-1552-2021-1.pdf