• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1735/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 03/06/2019
Ngày ban ký: 03/06/2019
Loại văn bản: Nghị định
Trích yếu: Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1735_2019.signed.pdfTệp đính kèm: cv5969.pdf