• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai thực hiện Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
Số/Ký hiệu: 4887/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 02/12/2021
Ngày ban ký: 02/12/2021
Loại văn bản: Nghị định
Trích yếu: Triển khai thực hiện Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
File đính kèm: Tệp đính kèm: nghi_dinh_98_2021_nd_cp.pdfTệp đính kèm: cv-4887-2021.pdf