• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 12, khóa X của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 12, khóa X của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 3070/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 01/08/2023
Ngày ban ký: 01/08/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 12, khóa X của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: 498-hdnd-vp-kem-dm-nq-ky-hop-12.pdfTệp đính kèm: cv-3070.pdfVăn bản khác