• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 4193/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 18/10/2021
Ngày ban ký: 18/10/2021
Loại văn bản: Nghị định
Trích yếu: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: 128_nq-cp_11102021-signed.pdfTệp đính kèm: cv-4193-2021.pdf